Ambulantný predaj

Program vychádza zo samostatnej evidencie „stredísk“ predaja, ktorými môžu byť napríklad vozidlá, zabezpečujúce ambulantný predaj priamo u zákazníka. Medzi jednotlivými strediskami je možné robiť presuny tovarov podľa potreby. Program umožňuje komunikáciu s elektronickou registračnou pokladňou typu EURO 2000.

To umožňuje nasledovný kolobeh informácií:
- v „centrále“ sa pripravia skladové karty, predajné ceny pre jednotlivé vozidlá
- evidenciu výkonov pilčíckych smien
- evidenciu nákupu a predaja reziva
- fakturácie a skladovú evidenciu

Základom systému je skladová evidencia, ktorá umožňuje všetky štandardné operácie a tlač dokumentov:

 • príjem materiálu na sklad
 • tvorba a tlač príjemky,evidencia dodávateľov
 • výdaj materiálu zo skladu
 • tvorba a tlač skladových výdajok
 • možnosť priameho predaja a účtovania cez pokladňu
 • prehľadové tabuľky pohybov skladového materiálu
 • evidencia skladových pohybov za časové obdobia
 • množstevné i finančné sumáre skladových pohybov
 • sledovanie nákupných a predajných cien, zisku
 • presné sledovanie pohybov konkrétnych položiek
 • sledovanie minimálnych stavov na sklade
 • automatické sledovanie stavu zásob na sklade
 • okamžitá orientácia o potrebe doplniť zásoby
 • možnosť minimalizovať počet položiek v evidencii
 • aktuálna voľba ceny pri manipulácii s položkou