Počítačový program AUTOBAZÁR

Program Autobazár je nástrojom na vedenie kompletnej evidencie prevádzky autobazárov. Poskytuje širokú škálu možností evidencie všetkých informácii o vozidle, vrátane fotodokumentácie, videodokumentácie a obrazového archívu. Umožňuje realizovať všetky administratívne úkony súvisiace s výkupom, prevzatím a následným predajom ojazdeného vozidla. Súčasťou programu je aj tlač potrebných dokumentov a tiež rôznych typov „visačiek“ do vozidiel.

ZÁKLADNÁ EVIDENCIA VOZIDLA

 • evidencia základných údajov o vozidle
 • evidencia o majiteľovi vozidla
 • evidencia údajov o technickom stave vozidla
 • evidencia o TP vozidla
 • evidencia príjmu vozidla
 • evidencia predaja vozidla
 • možnosť foto a videodokumentácie

TVORBA A TLAČ DOKUMENTOV

 • príprava a tlač zmluvy o sprostredkovaní predaja
 • príprava a tlač faktúry pri predaji vozidla
 • príprava a tlač prijmových a výdavkových dokladov
 • tlač všetkých údajov z evidencie o vozidle

FINANČNÉ SLUŽBY PROGRAMU

 • tvorba faktúr
 • tvorba pokladničných dokladov
 • sledovanie úhrady faktúr
 • evidencia finančných výdavkov
 • štatistické spracovanie príjmov a výdavkov

DOPLNKOVÉ SLUŽBY PROGRAMU

 • sledovanie ponuky vozidiel
 • sledovanie dopytu po vozidlách
 • možnosť evidencie komisionálneho predaja
MÁTE ZÁUJEM?  NAPÍŠTE NÁM!

Meno/názov firmy: *
IČO:
Mesto: *
E-mail: *
Tel. kontakt: *

Váš text: *