Prehľadné programy, jednoduché ovládanie
PRODUKTY

AUTOSERVIS - AUTOKOMPLET WEB

OBJEDNÁVKY

EKONOMIKA KAMIÓNOVEJ DOPRAVY

EVIDENCIA VÝROBY

EVIDENCIA STAVU TACHOMETRA

AUTOKOMPLET

SKLADOVÁ EVIDENCIA A PREDAJ

EVIDENCIA REKLAMÁCIÍ

USKLADNENIE PNEUMATÍK

TECHNICKÉ PREUKAZY

EVIDENCIA DOCHÁDZKY

MANAŽÉR KONTAKTOV

FIREMNÝ KALENDÁR / TERMÍNOVNÍK

PÍLA

ORTOPEDICKÁ PROTETIKAPočítačový program AUTOKOMPLET

Tento najrozsiahlejší program je vyvinutý pre potreby autoservisov nezávisle od typu a druhu vozidiel. Umožňuje evidovať všetky potrebné údaje a vystavovať potrebné doklady aj veľkých autoservisov a autosalónov. Tento program je základným programom, ktorý využívajú najrôznejšie servisy a opravovne áut rôznych značiek a typov na celom Slovensku


KOMPLEXNÁ EVIDENCIA ZÁKAZIEK

 • príjem zákazky
 • súpis požadovaných opráv na vozidle
 • tlač prijímacieho protokolu, predbežnej kalkulácie
 • rozpis prác na vozidle
 • databanka normohodín jednotlivých prác
 • určenie pracovníkov na prácu
 • sledovanie výkonov pracovníkov
 • priebežná finančná kalkulácia prác
 • rozpis použitého materiálu
 • výdaj materiálu zo skladu
 • spojenie so skladovou evidenciou
 • priebežná finančná kalkulácia materiálu
 • vyúčtovanie
 • súhrnná kalkulácia opravy vozidla
 • tlač účtovných dokladov

KOMPLEXNÁ SKLADOVÁ EVIDENCIA

 • príjem materiálu na sklad
 • tvorba a tlač príjemky,evidencia dodávateľov
 • výdaj materiálu zo skladu na zákazky,predaj,réžiu
 • tvorba a tlač skladových výdajok
 • priamy výdaj materiálu na rozpracované zákazky
 • možnosť priameho predaja a účtovania
 • prehľadové tabuľky pohybov skladového materiálu
 • evidencia skladových pohybov za časové obdobia
 • množstevné i finančné sumáre skladových pohybov
 • sledovanie nákupných a predajných cien, zisku
 • skladové karty
 • presné sledovanie pohybov konkrétnych položiek
 • sledovanie minimálnych stavov na sklade
 • automatické sledovanie stavu zásob na sklade
 • okamžitá orientácia o potrebe doplniť zásoby
 • minimalizovať počet položiek v evidencii
 • aktuálna voľba ceny pri manipulácii s položkou

EVIDENCIA ZAMESTNANCOV

 • základná evidencia zamestnancov
 • sledovanie výkonov zamestnancov
 • výpočet výkonov a hrubej mzdy
 • na požiadanie prepojenie s dochádzkkovým systémom vlastnej produkcie

SLEDOVANIE FINANČNÝCH PRÍJMOV

 • evidencia príjmov v hotovosti
 • evidencia bezhotovostných úhrad
 • prehľady príjmov za zákazky
 • prehľady príjmov za predaj

TLAČOVÉ ZOSTAVY

 • tlač faktúr
 • tlač pokladničných dokladov
 • tlač skladových dokladov
 • tlač prehľadov finančných pohybov
 • tlač prehľadov skladových pohybov
 • tlač zákazkových listov
 • tlač prijímacích protokolov
 • tlač objednávkových listov
 • tlač inventúrnych zostáv

POKLADNIČNÝ SYSTÉM

 • možnosť použitia programu ako pokladnice
 • zapojenie programu na fiskálny modul

DOPLNKOVÉ SLUŽBY PROGRAMU

 • databáza stálych zákazníkov
 • databáza normohodín pracovných úkonov
 • voliteľnosť hodnoty normohodín
 • rezervačný systém náhradných dielov
 • export do XLS formátu
 • možnosť priameho záznamu tlačových výstupov do mailovej formy


MÁTE ZÁUJEM?  NAPÍŠTE NÁM!

Meno/Firma: *
Mesto: *
E-mail: *
Tel. kontakt: *

Váš text: *

KONTAKT
PhDr. Tibor Vilček

vilcek@provax.sk

+421 905 349 669


Fakturačné údaje:
Provax Gemini s.r.o.
Hviezdoslavova 416
980 61 Tisovec
IČO:52891852
DIČ:2121173945