Prehľadné programy, jednoduché ovládanie
PRODUKTY

AUTOSERVIS - AUTOKOMPLET WEB

OBJEDNÁVKY

EKONOMIKA KAMIÓNOVEJ DOPRAVY

EVIDENCIA VÝROBY

EVIDENCIA STAVU TACHOMETRA

AUTOKOMPLET

SKLADOVÁ EVIDENCIA A PREDAJ

EVIDENCIA REKLAMÁCIÍ

USKLADNENIE PNEUMATÍK

TECHNICKÉ PREUKAZY

EVIDENCIA DOCHÁDZKY

MANAŽÉR KONTAKTOV

FIREMNÝ KALENDÁR / TERMÍNOVNÍK

PÍLA

ORTOPEDICKÁ PROTETIKASKLADOVÁ EVIDENCIA
Tento program umožňuje veľmi jednoducho obsluhovať skladové hospodárstvo malej samostatnej firmy alebo predajne bez špecifikácie predávaného sortimentu.


Obsahuje základné skladové funkcie:

 • príjem materiálu na sklad
 • tvorba a tlač príjemky, evidencia dodávateľov
 • výdaj materiálu zo skladu
 • tvorba a tlač skladových výdajok
 • možnosť priameho predaja a účtovania cez pokladňu
 • prehľadové tabuľky pohybov skladového materiálu
 • evidencia skladových pohybov za časové obdobia
 • množstevné i finančné sumáre skladových pohybov
 • sledovanie nákupných a predajných cien, zisku
 • presné sledovanie pohybov konkrétnych položiek
 • sledovanie minimálnych stavov na sklade
 • automatické sledovanie stavu zásob na sklade
 • okamžitá orientácia o potrebe doplniť zásoby
 • možnosť minimalizovať počet položiek v evidencii
 • aktuálna voľba ceny pri manipulácii s položkou

Program umožňuje evidenciu stálych zákazníkov a ich odberov, tiež evidenciu stálych dodávateľov a odbery od nich (za účelom poskytovania prípadných zliav). Prostredníctvom tohto programu je možné vykonať aj inventúru skladových zásob.

Program komunikuje s fiskálnym modulom firmy Varos Banská Bystrica, umožňuje tlač pokladničných bločkov, dennej i mesačnej uzávierky a tak plnohodnotne nahrádza tzv. registračnú pokladnicu, preto je vhodná na zavedenie v akejkoľvek predajni.

Program je možné zakúpiť aj v tzv.sieťovej verzii, kde je možné súčasne pracovať na viacerých počítačoch v tom istom programe. Využitie je vhodné pokiaľ predajňa má viacero predajných miest alebo pokiaľ je žiadúce prijímať materiál súčasne s predajom.MÁTE ZÁUJEM?  NAPÍŠTE NÁM!

Meno/Firma: *
Mesto: *
E-mail: *
Tel. kontakt: *

Váš text: *

KONTAKT
PhDr. Tibor Vilček

vilcek@provax.sk

+421 905 349 669


Fakturačné údaje:
Provax Gemini s.r.o.
Hviezdoslavova 416
980 61 Tisovec
IČO:52891852
DIČ:2121173945