Telefonický predaj

Program je vyvinutý pre firmy, ktoré svoj tovar ponúkajú svojim zákazníkom formou telefonického predaja alebo hľadajú svojich klientov prostredníctvom oslovovania cez telefón. Základný formulár umožňuje komplexnú evidenciu všetkých uskutočnených hovorov, zaznamenanie ich stručného opisu a naplánovanie ďalšieho dohodnutého kontaktu. Všetky záznamy je možné triediť do určitých užívateľom zadefinovaných kritérií a podľa nich následne štatisticky vyhodnocovať činnosť. Spätne je možné kontrolovať počet uskutočnený hovorov za rôzne obdobia, sledovať plánované hovory a to pre každú telefonistku samostatne, resp. za celú firmu spoločne.

Program obsahuje výkonný triediaci systém, ktorý je schopný podľa najrôznejších kritérií identifikovať záznamy a tak poskytovať informácie pre ďaľšie manažovanie predaja, prípadne iných obchodných aktivít. Program je maximálne pružný a umožňuje nekonečné množstvo kombinácií na základe užívateľom zadefinovaných voliteľných kritérií. Vďaka tomu je ho možné využiť v akejkoľvek oblasti, na spracovanie údajov o obchodovaní s ľubovoľnou komoditou a v ľubovoľnej oblasti.

Optimálny postup je možné opísať v nasledujúcich krokoch:

  • telefonistka osloví 100 potenciálnych klientov
  • zaeviduje sa stručný popis rozhovorov, predovšetkým tých úspešných
  • pridelí sa im vopred zadefinovaná kategória, napr. “predbežný súhlas“
  • pridelí sa im vopred zadefinovaný obchodník, ktorý prevezme prípad na konci dňa, týždňa a pod. sa každému obchodníkovi vytlačí zoznam
  • potenciálnych zákazníkov, ktorých musí osloviť, prípadne navštíviť v dohodnutom termíne alebo vykonať to, čo bolo v zázname o kontakte zaevidované.

Rozšírená verzia programu umožňuje sledovanie efektívnosti každého pracovníka podľa množstva napr. uzatvorených zmlúv, podľa hodnoty uzavretého obchodu a pod. K programu je možné inštalovať telefonický program X-LITE, ktorý je voľne dostupný na internete a priamo z programu KESUPTEL je ho možné ovládať.

MÁTE ZÁUJEM?  NAPÍŠTE NÁM!

Meno/názov firmy: *
IČO:
Mesto: *
E-mail: *
Tel. kontakt: *

Váš text: *