Manažér obchodných kontaktov

Tento špeciálny a zároveň univerzálny program umožňuje maximálne zefektívniť Vašu prácu v oblasti manažmentu obchodnej činnosti. Sprehľadní, zjednoduší, uľahčí, zrýchli a najmä zefektívni vyhľadávanie a udržiavanie obchodných kontaktov.

Prečo špeciálny?
V takej miere prepracovaný systém práce s informáciami v obchodnej činnosti nemajú bežne dostupné a rozšírené užívateľské programy.

Prečo univerzálny?
Štruktúra programu umožňuje úplnú variabilitu a je úplne jedno v akej oblasti sa venujete obchodu.

Čo poskytuje program?

 • vedenie komplexnej databázy informácií o obchodných partneroch
 • sledovanie termínov obchodných kontaktov s každým partnerom
 • plánovanie obchodných kontaktov
 • sledovanie zrealizovaných obchodov s partnermi
 • termínovník úloh jednotlivých pracovníkov manažmentu
 • nekonečné množstvo triedení a výberov do skupín, podľa Vašich kritérií
 • komunikácia s programami MS WORD a MS EXCEL
 • tvorba hromadných ponukových listov
 • obálok a štítkov
 • tvorba súborov pre ďalšie spracovanie v iných programoch a počítačoch
 • archív realizovaných ponúk, evidencia ohlasov
 • možnosť opakovaného použitia archivovanej výberovej skupiny
MÁTE ZÁUJEM?  NAPÍŠTE NÁM!

Meno/názov firmy: *
IČO:
Mesto: *
E-mail: *
Tel. kontakt: *

Váš text: *