Uskladnenie pneumatík

  • Jednoduchá a prehľadná evidencia a administrácia skladovania sezónnych pneumatík
  • Rýchle zaevidovanie uskladnenia pneumatík
  • Okamžitý prehľad o voľných miestach na uskladnenie
  • Prehľad o kapacite skladu
  • Rýchla tlač dokladu o prijatí a odovzdaní pneumatík

Východisková obrazovka programu obsahuje graficky znázornenú aktuálnu situáciu v sklade pneumatík.

Na základe farebného odlíšenia obsluha hneď vidí, kde je koľko miest na uskladnenie obsadených a koľko voľných. Pokiaľ je miesto na uskladnenie obsadené, v grafickom zobrazení je vypísaná ŠPZ vozidla, ktorého pneumatiky sa na danom mieste nachádzajú. Voľné miesta sú vyznačené zelenou farbou.
Systém štandartne umožňuje uskladnenie pneumatík v 84 kójach a vkaždej kóji po tri sady pneumatík = celkovo 252 sád pneumatík. Z uvedeného dôvodu je grafické rozloženie a označovanie zvolené v číselnom rade od 1 do 84 a pre každé číslo je umiestnenie A.B, resp. C.

Vyhľadávanieuž uskladnených pneumatík je možné podľa ŠPZ alebo mena zákazníka alebo evidenčného čísla uskladnenia v časti „Hľadač“. Pokiaľ ani jednu z uvedených informácií nemáme k dispozícii, je možné prehľadávať celý zoznam uskladnených pneumatík v prehľadnej tabuľke V prípade, že je hľadaný záznam nájdený, tlačítkom „ Otvor“ je možné otvoriť podrobný záznam uskladnenia, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie.


Informácie o zákazníkovi:
- EVČ vozidla
- Meno zákazníka, resp. názov firmy
- Typ vozidla
- Umiestnenie pneumatík v sklade

Informácie o pneumatikách:
- Značka pneumatík
- Rozmer pneumatík
- Číslo DOT
- Dezén
- Typ disku
- Stav disku

Keďže väčšinou ide o pneumatiky s rovnakými parametrami je možné na kopírovanie údajov jednej pneumatiky do riadku s informáciami pre druhú pneumatiku priamo prekopírovať kliknutím na tlačítko so šipkou a tým sa podstatne urýchli vypĺňanie informácii jedného zákazníka.
Tlačítko „Vyraď z evidencie“ zruší záznam o uskladnení pneumatík a vyradí dané uskladnenie z evidenie
Tlačítko „Zmena uloženia“ umožňuje vyplnený záznam o uskladnení pneumatiky presunúť v skladovej zostave na iné umiestnenie,

MÁTE ZÁUJEM?  NAPÍŠTE NÁM!

Meno/názov firmy: *
IČO:
Mesto: *
E-mail: *
Tel. kontakt: *

Váš text: *