Úhrady

Tento malý, ale veľmi užitočný program umožňuje sledovať stav tzv. hotovostnej pokladne vo firme. Pomocou neho je možné vystavovať príjmové a výdavkové doklady, čo veľmi urýchľuje a zjednodušuje túto prácu oproti ručnému vystavovaniu. Popri časovej úspore je tu aj faktor vylúčenia chybovosti v zápise údajov. Systém umožňuje udržať prehľad o pohybe financií za ľubovoľné obdobia.

Okrem tlače príjmových a výdavkových dokladov program umožňuje tlačiť aj zostavy mesačného pohybu v pokladni v prehľadných tabuľkách. Systém je priamo prepojiteľný s programom „Úhrady“ a v takom prípade sa v jednom programe dajú sledovať hotovostné aj bezhotovostné finančné pohyby. Program je veľmi vhodný najmä pre malé prevádzky ako pomocná evidencia pre spracovanie účtovných podkladov.

MÁTE ZÁUJEM?  NAPÍŠTE NÁM!

Meno/názov firmy: *
IČO:
Mesto: *
E-mail: *
Tel. kontakt: *

Váš text: *