Reštaurácia

Tento program je prepojením skladového programu s prevádzkou reštauračného zariadenia. Umožňuje okrem kompletnej skladovej evidencie viesť aj evidenciu nevyhnutnú v stravovacich zariadeniach. Má viacero programových blokov, ktoré na seba vzájomne nadväzujú. Umožňuje súčasnú evidenciu vo viacerých zariadeniach.

Nová verzia programu „Reštaurácia“ s ovládaním cez dotykový monitor!
Výrazne zjednodušená obsluha a ovládanie programu, urýchlenie práce obsluhy!
Ľahkosť a prehľadnosť ovládania, všetky ovládacie prvky sú priamo na obrazovke!
Všetky funkcie programu pre obsluhu sú ovládané jednoduchým ťuknutím na monitor!


Možnosť dodania aj PC s monitorom na dotykové ovládanie

Skladová evidencia

 • kompletná evidencia pacientov
 • príjem materiálu na sklad
 • a tlač príjemky,evidencia dodávateľova
 • výdaj materiálu zo skladu
 • tvorba a tlač skladových výdajok
 • možnosť priameho predaja a účtovania cez pokladňu
 • tabuľky pohybov skladového materiálu
 • evidencia skladových pohybov za časové obdobia
 • množstevné i finančné sumáre skladových pohybov
 • sledovanie nákupných a predajných cien, zisku
 • presné sledovanie pohybov konkrétnych položiek
 • sledovanie minimálnych stavov na sklade
 • automatické sledovanie stavu zásob na sklade
 • okamžitá orientácia o potrebe doplniť zásoby
 • možnosť minimalizovať počet položiek v evidencii
 • aktuálna voľba ceny pri manipulácii s položkou
 • reštauračná evidencia
 • priamy výdaj a účtovanie jedál v prevádzke
MÁTE ZÁUJEM?  NAPÍŠTE NÁM!

Meno/názov firmy: *
IČO:
Mesto: *
E-mail: *
Tel. kontakt: *

Váš text: *