Úhrady

Program je určený na jednoduchú evidenciu došlých faktúr pre firmy, ktoré nemajú špecializovaný účtovný program ale potrebujú sledovať došlé faktúry a vystavovať príkazy na úhrady bankovým prevodom.

Systém umožňuje z evidencie došlých faktúr jednoduchým spôsobom zostavovať tzv. príkaz na úhradu do banky. Následne systém eviduje uhradenosť takejto faktúry, čo umožňuje získavať vždy okamžitý prehľad o stave uhradenosti všetkých došlých faktúr.

MÁTE ZÁUJEM?  NAPÍŠTE NÁM!

Meno/názov firmy: *
IČO:
Mesto: *
E-mail: *
Tel. kontakt: *

Váš text: *