Prehľadné programy, jednoduché ovládanie
PRODUKTY

AUTOSERVIS - AUTOKOMPLET WEB

OBJEDNÁVKY

EKONOMIKA KAMIÓNOVEJ DOPRAVY

EVIDENCIA VÝROBY

EVIDENCIA STAVU TACHOMETRA

AUTOKOMPLET

SKLADOVÁ EVIDENCIA A PREDAJ

EVIDENCIA REKLAMÁCIÍ

USKLADNENIE PNEUMATÍK

TECHNICKÉ PREUKAZY

EVIDENCIA DOCHÁDZKY

MANAŽÉR KONTAKTOV

FIREMNÝ KALENDÁR / TERMÍNOVNÍK

PÍLA

ORTOPEDICKÁ PROTETIKAEVIDENCIA DOCHÁDZKY

Tento program je samostatným systémom určeným na sledovanie dochádzky zamestnancov firmy. Systém je prepojený na čítačku bezkontaktných kariet, ktorá registruje príchody a odchody zamestnancov. Program poskytuje veľmi prehľadné informácie o každom zamestnancovi, dátumoch a časoch príchodu do práce a odchodu z pracoviska.

Umožňuje evidenciu akéhokoľvek počtu dôvodov prerušenia práce (návšteva lekára a pod.) V programe si užívateľ sám môže definovať, či firma prepláca alebo neprepláca daný druh prerušenia práce, prípadne umožňuje určiť počet hodín prerušenia práce, ktoré budú zamestnancovi preplatené a ktoré nie.

Systém poskytuje prehľadné denné, resp. mesačné výstupy pre jednotlivých zamestnancov alebo hromadne pre celú firmu. Výstupy slúžia ako podklady pre mzdovú evidenciu.XXXMÁTE ZÁUJEM?  NAPÍŠTE NÁM!

Meno/Firma: *
Mesto: *
E-mail: *
Tel. kontakt: *

Váš text: *

KONTAKT
PhDr. Tibor Vilček

vilcek@provax.sk

+421 905 349 669


Fakturačné údaje:
Provax Gemini s.r.o.
Hviezdoslavova 416
980 61 Tisovec
IČO:52891852
DIČ:2121173945