Prehľadné programy, jednoduché ovládanie
PRODUKTY

AUTOSERVIS - AUTOKOMPLET WEB

OBJEDNÁVKY

EKONOMIKA KAMIÓNOVEJ DOPRAVY

EVIDENCIA VÝROBY

EVIDENCIA STAVU TACHOMETRA

AUTOKOMPLET

SKLADOVÁ EVIDENCIA A PREDAJ

EVIDENCIA REKLAMÁCIÍ

USKLADNENIE PNEUMATÍK

TECHNICKÉ PREUKAZY

EVIDENCIA DOCHÁDZKY

MANAŽÉR KONTAKTOV

FIREMNÝ KALENDÁR / TERMÍNOVNÍK

PÍLA

ORTOPEDICKÁ PROTETIKAEVIDENCIA STAVU TACHOMETRA

Program "Evidencia stavu tachometra" je aj samostatne použiteľná aplikácia, slúži však zvyčajne ako súčasť komplexného programu "Autokomplet" pre autoservisy. Umožňuje jednoduchý a rýchly zápis údajov o vozidle do celoštátneho systému evidencie najazdených kilometrov osobných vozidiel. Túto povinnosť pod hrozbou sankcií ukladá zákon všetkým autoservisom, opravovniam áut, autobazárom, predajcom vozidiel, konkrétne Zákon 106/2018 Z. z., § 48 Register prevádzkových záznamov vozidiel, ods.3:
"Do registra podľa odseku 1 sú povinné bezodplatne zasielať informácie o cestných motorových vozidlách prihlásených do evidencie vozidiel v Slovenskej republike v rozsahu údajov ustanovených vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. i), ak takýmito údajmi disponuje,
i) fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonávajúce diagnostiku, opravy alebo údržbu cestných motorových vozidiel alebo vykonávajúce opravy karosérií, ktoré majú zriadenú prevádzku na túto činnosť, informácie o všetkých vykonaných opravách, údržbe alebo diagnostikovaní vozidiel, a to nepretržite a priamo alebo nepretržite a automatizovane."XXXMÁTE ZÁUJEM?  NAPÍŠTE NÁM!

Meno/Firma: *
Mesto: *
E-mail: *
Tel. kontakt: *

Váš text: *

KONTAKT
PhDr. Tibor Vilček

vilcek@provax.sk

+421 905 349 669


Fakturačné údaje:
Provax Gemini s.r.o.
Hviezdoslavova 416
980 61 Tisovec
IČO:52891852
DIČ:2121173945